Hovedmeny for Calles Norske Myntbrev-oversiktHovedsiden
Calles oversikt over Norske MyntbrevNorske myntbrev
Calles oversikt over Norske Myntbrev m/små bilder (tumbnails)Myntbrev m/bilde
Oversikt over utgivere av Norske MyntbrevUtgivere
Andre brev - Mineralbrev, Telekortbrev, brev som ikke tilfredstiller minstekrav, etc.Andre brev
Linker til andre myntbrev siderLinker til...

Norges siste 1/2/5/25 øre

Utgitt: 13.07.98 av BMS
Opplag: 3000 stk.
Kostpris: kr 375,00
pr. sett
Verdi: -

 

Copyright © 2000, Calle.    All rights reserved        sist oppdatert den 21.11.00 kl. 22:20:10