Hovedmeny for Calles Norske Myntbrev-oversiktHovedsiden
Calles oversikt over Norske MyntbrevNorske myntbrev
Calles oversikt over Norske Myntbrev m/små bilder (tumbnails)Myntbrev m/bilde
Oversikt over utgivere av Norske MyntbrevUtgivere
Andre brev - Mineralbrev, Telekortbrev, brev som ikke tilfredstiller minstekrav, etc.Andre brev
Linker til andre myntbrev siderLinker til...

100 år siden Titran-ulykken

Bilde av 100 år siden Titran-ulykken

Utgitt: 13.10.99 av Duen
Opplag: 310 stk.
Kostpris: kr 180,00
Mynt:
Nr 1-10 Rekommadert utgave med 2 øre 1899 kv 1+ og 50 øre 1999
Nr 11-110 2 øre 1899 kv 1/1+ og 50 øre 1999
Nr 111-310 1 øre 1899 kv.1/1+ og 50 øre 1999
Frimerke:
Nr 1-10 kr 3,00 og kr 27,00
Nr 11-110 kr 3,00
Nr 111-310 kr 2,00
Stempel: 30.10.1999 Titranulykka 1899 - 7260 SISTRANDA
Verdi: kr 200,00

 

Copyright © 2000, Calle.    All rights reserved        sist oppdatert den 21.11.00 kl. 22:20:11