Hovedmeny for Calles Norske Myntbrev-oversiktHovedsiden
Calles oversikt over Norske MyntbrevNorske myntbrev
Calles oversikt over Norske Myntbrev m/små bilder (tumbnails)Myntbrev m/bilde
Oversikt over utgivere av Norske MyntbrevUtgivere
Andre brev - Mineralbrev, Telekortbrev, brev som ikke tilfredstiller minstekrav, etc.Andre brev
Linker til andre myntbrev siderLinker til...

Seddelinnløsning 13-7-1999 - 3. Utg 100 kr seddel

Bilde av Seddelinnløsning 13-7-1999 - 3. Utg 100 kr seddel

Utgitt: 13.07.99 av EM
Opplag: 220 stk.
Kostpris: kr 125,00
Mynt: 1 krone m/ hull (1925-1951)
Frimerke: Norges Bank 150 år, kr 0,30 (NK 577)
Tilleggs frankering på bakside:
Posthorn kr 3,00 (NK 1158), kr 0,40 (NK 1287), kr 0,30 (NK 1286)
Frankering er totalt da kr 4,00
Stempel: 13.07.99 1700 SARPSBORG
Annet: Vi takker for innsatsen !
Vi er nå inne i en periode hvor Norges Banks innløsningsplikt for eldre norske sedler og mynter etterhvert opphører. Etter § 15 i lov om Norges Bank og pengevesenet kan banken ved forskrift som offentliggjøres i Norsk Lovtidene, kunngjøre at sedler eller mynt opphører som betalingsmidler. Sedlene eller myntene er da tvungne betalingsmidler i ett år etter kunngjøring, og banken er pliktig til å innløse dem i ytterligere ti år. Den første forskriften omfattet de nedenstående seddelutgavene og ble offentliggjort 13.07.1988. Disse sedlene kan derfor innløses i Norges Bank frem til 13.07.1999:
 
Sedler som takker for seg 13.07.1999
(Sedlene er forminsket i forhold til original størrelse)
Utgave 3:
 
 
fra plakat utgitt av NORGES BANK
Verdi: kr 250,00

Bilde av Seddelinnløsning 13-7-1999 - 3. Utg 100 kr seddel

 

Copyright © 2000, Calle.    All rights reserved        sist oppdatert den 26.03.00 kl. 00:48:42