Hovedmeny for Calles Norske Myntbrev-oversiktHovedsiden
Calles oversikt over Norske MyntbrevNorske myntbrev
Calles oversikt over Norske Myntbrev m/små bilder (tumbnails)Myntbrev m/bilde
Oversikt over utgivere av Norske MyntbrevUtgivere
Andre brev - Mineralbrev, Telekortbrev, brev som ikke tilfredstiller minstekrav, etc.Andre brev
Linker til andre myntbrev siderLinker til...

Kongsberg 375 år

Bilde av Kongsberg 375 år

Utgitt: 02.05.99 av KFK
Se også: KFK Myntbrev 6B/6C
og KFK Myntbrev 6KM
Opplag: 1699 stk.
M6B (1-500) - 500 stk.
M6C (501-1000) - 500 stk.
(1001-1300 IKKE utgitt)
M6K (1301-1999) - 199 stk. eller
M6KM (1301-1999) - 500 stk. "billigutgave"
Totalt 1,699
Kostpris: kr 375,00
M6B/M6C/M6K (1-1000) - kr. 375,-
M6KM (1301-1999) - kr. 75,-
Mynt: M6B (1-500) - 500 stk.
M6C (501-1000) - 500 stk.
M6K (1301-1999) - 199 stk. eller
M6KM (1301-1999) - 500 stk. "billigutgave"
Totalopplaget for konvolutten er 1699.
Frimerke: M6B/M6C : Sølvmedaljen (925 AG), viser Kongsberg Kirke, byens grunnlegger kong Christian IV og KV-kronen - det gamle symbolet til Kongsberg Våpenfabrikk. I bunnen på medaljens forside finner du scener fra gruvedriften. Medaljens bakside har jubileumslogoen som motiv. Medaljens størrelse : 32 mm. Medaljens advers er designet av Ingrid Auslid Rise, reversen viser jubileumslogoen og er designet av Erling Sylte. Medaljen er preget av Den Kongelige Mynt.
Medaljen selges kun i dette brevet.
Totalopplaget for medaljen er 1199
M6KM : 5 kr jubileumsmynt De Kongeligee Mynts 300 års jubileum i 1986
Stempel: Stempel og jubileumslogo er tegnet av Erling Sylte.
M6K/KM er stemplet 11.6.99 med et ordinært Kongsbergstempel, dette er førstedagsstempel for NK1364
Brev: Kongemonogrammene er hentet fra "Kronene i Håvet", en bergvegg hvor alle regjerende monarker har fått sitt monogram hogget i fjellveggen ved sitt første besøk på Kongsberg.
Som undertrykk på for- og bakside finnes motiver fra Kongsberg, de er tegnet av Per Sunmann
Design: Formgiver for medalje Ingrid Austlid Rise, konvolutt Per Sunmann og stempel Erling Sylte.
Annet: Kongsberg jubilerer i 1999! Sølvbyen ble grunnlagt i 1624 av kong Christian IV, og fødselsdagen er 2.mai.
Til jubileet utgir Den Kongelige Mynt en sølvmedalje. Konvolutten viser alle monogrammene til de regjerende monarker og årstallet for deres besøk i bergstaden. Både på forsiden og baksiden er det et svakt trykk med motiver fra Kongsberg. Jubileets motto er også med, poststempelet har jubileumslogoen som motiv.
Overskuddet av salget fra Kongsberg Filatelistklubb tilfaller Birger Ruuds Minnefond.
Utgivelsen er ett samarbeid mellom Den Kongelige Mynt, Kongsberg Myntklubb og Kongsberg Filatelistklubb.
Verdi: -

 

Copyright © 2000, Calle.    All rights reserved        sist oppdatert den 27.03.00 kl. 02:03:14