Hovedmeny for Calles Norske Myntbrev-oversiktHovedsiden
Calles oversikt over Norske MyntbrevNorske myntbrev
Calles oversikt over Norske Myntbrev m/små bilder (tumbnails)Myntbrev m/bilde
Oversikt over utgivere av Norske MyntbrevUtgivere
Andre brev - Mineralbrev, Telekortbrev, brev som ikke tilfredstiller minstekrav, etc.Andre brev
Linker til andre myntbrev siderLinker til...

Olav 1 (Olav Trygvason)

Bilde av Olav 1 (Olav Trygvason)

Utgitt: 08.07.96 av QV
Opplag: 2800 stk.
Kostpris: kr 140,00
Mynt: Nye 1-krone med hull 1997
Frimerke: 4a - NK 1230 + NK 568
4b - NK 1230 + NK 335
4c - NK 1230 + NK 1285
Stempel: 8.7.1996 Tusenårsjubileet Selje
24.5.1997 Kristningstinget 997 Stadlandet
Brev: St. Sunniva
Annet: Den første kristne Norske konge gikk i land på Moster
Olav 1 (Olav Trygvason) vokste opp i Russland (Gardarriket). I år 995 gikk han i land ved Moster, og der ble den første Norske kirken bygget. Kirken ved Moster som er avbildet på frimerket Nk 1230, og som markerer kirkens 1000 års jubileum, er bygget på tuftene av denne kirke.
Det var Olav Trygvason som gjorde St. Sunniva til helgenen. I 1996 var det 1000år siden. Dette ble kraftig markert i Selje. Det var også han som kristna 4 fylker i år 997. Minnekrossen på Dragseidet er avbildet på konvolutten, og har også fått sitt jubileumsstempel.

Fotoet til venstre er tatt fra Sunnivahåla og viser i forgrunnen ruinene av Sunnivakirken. I bakgrunnen nede på sletta ser vi ruinene av Selje kloster. St. Sunniva er fra et maleri av billedkunstner Kjell Stig Amdam.

Den nye krona kom i sirkulasjon i 1997, 1000 år etter at Olav 1 kristna Vestlandet. Reversen på krona er et utsnitt fra portalen på Hylestad stavkirke i Setesdal. Denne kirken er i dag borte vekk.
Verdi: kr 200,00

Bilde av Olav 1 (Olav Trygvason)

 

Copyright © 2000, Calle.    All rights reserved        sist oppdatert den 21.11.00 kl. 22:20:12