Hovedmeny for Calles Norske Myntbrev-oversiktHovedsiden
Calles oversikt over Norske MyntbrevNorske myntbrev
Calles oversikt over Norske Myntbrev m/små bilder (tumbnails)Myntbrev m/bilde
Oversikt over utgivere av Norske MyntbrevUtgivere
Andre brev - Mineralbrev, Telekortbrev, brev som ikke tilfredstiller minstekrav, etc.Andre brev
Linker til andre myntbrev siderLinker til...

Urnes

Utgitt: 08.07.96 av QV
Opplag: 590 stk.
Kostpris: kr 160,00
Mynt: Ny 50-øre 1996
Frimerke: Harmonien St. Sunniva, kr. 0,90 (NK 569)
Stavkirke, kr. 4,50 (NK 1258)
Stempel: 8.7.1996 Tusenårsjubileet Selje
24.5.1997 Kristningstinget 997 Stadlandet
Urnes stavkirke
Brev: St. Sunniva
Annet: Sogn og Fjordane sit eget myntbrev
Myntbrevet fra Sogn og Fjordane som dekker både ytre Nordfjord og indre Sogn med tre ulike særstempel.
Urnes stavkirke er den elste av de cirka, 30 gjenværende stavkirker i landet. Den ble reist i siste halvdel på 1100 tallet, og er oppført på UNESCOs "liste over verdens kultur- og naturarv" Frimerket som er et turistfrimerke, kom ut som hefter i 1996 og har nr. 1258. Det er stemplet med et motivstempel som viser et fabeldyr fra en av stavnene i Urnes stavkirke.Reversen på den nye 50øren er hentet fra en portal i Urnes stavkirke.

Brevet er også en hyllest til den eldste og eneste kvinnelige helgenen i Norge. Hun fikk sine egne frimerker i 1965. Nr. 568 og 569. St. Sunniva er regnet som vernehelgen for Bergen og hele Vestlandet. I 1996 er det 1000 år siden hun led martyrdøden, og den nye 50øren kom i sirkulasjon samme år som St. Sunniva fikk sitt 1000års jubileumsstempel.
Verdi: -

 

Copyright © 2000, Calle.    All rights reserved        sist oppdatert den 26.03.00 kl. 16:49:51