Hovedmeny for Calles Norske Myntbrev-oversiktHovedsiden
Calles oversikt over Norske MyntbrevNorske myntbrev
Calles oversikt over Norske Myntbrev m/små bilder (tumbnails)Myntbrev m/bilde
Oversikt over utgivere av Norske MyntbrevUtgivere
Andre brev - Mineralbrev, Telekortbrev, brev som ikke tilfredstiller minstekrav, etc.Andre brev
Linker til andre myntbrev siderLinker til...

Sørgebrev ved Kong Olav V's død

Bilde av Sørgebrev ved Kong Olav V's død

Utgitt: 30.01.91 av SH
Opplag: 4200 stk.
Kostpris: kr 60,00
Verdi: kr 2 600,00

 

Copyright © 2000, Calle.    All rights reserved        sist oppdatert den 21.11.00 kl. 22:20:11