Hovedmeny for Calles Norske Myntbrev-oversiktHovedsiden
Calles oversikt over Norske MyntbrevNorske myntbrev
Calles oversikt over Norske Myntbrev m/små bilder (tumbnails)Myntbrev m/bilde
Oversikt over utgivere av Norske MyntbrevUtgivere
Andre brev - Mineralbrev, Telekortbrev, brev som ikke tilfredstiller minstekrav, etc.Andre brev
Linker til andre myntbrev siderLinker til...

Det Kongelige Slott 150 år

Utgitt: 20.11.98 av SH
Opplag: 14000 stk.
Kostpris: kr 95,00
Verdi: -

 

Copyright © 2000, Calle.    All rights reserved        sist oppdatert den 21.11.00 kl. 22:20:11