Hovedmeny for Calles Norske Myntbrev-oversiktHovedsiden
Calles oversikt over Norske MyntbrevNorske myntbrev
Calles oversikt over Norske Myntbrev m/små bilder (tumbnails)Myntbrev m/bilde
Oversikt over utgivere av Norske MyntbrevUtgivere
Andre brev - Mineralbrev, Telekortbrev, brev som ikke tilfredstiller minstekrav, etc.Andre brev
Linker til andre myntbrev siderLinker til...

Oppdagelsen av Amerika 1000 år

Bilde av Oppdagelsen av Amerika 1000 år

Utgitt: 09.10.99 av SH
Opplag: 15000 stk.
Kostpris: kr 170,00
Mynt: Ny 20 kronemynt utgitt 09.10.99 til markering av 1000 år siden oppdagelsen av Amerika
Frimerke: Tusenårsfrimerke utgitt 11.06.1999 med portrett fra Utvandringen til Amerika
Stempel: Stemplet i Oslo, 09.10.1999
Verdi: -

 

Copyright © 2000, Calle.    All rights reserved        sist oppdatert den 26.03.00 kl. 00:33:50