Hovedmeny for Calles Norske Myntbrev-oversiktHovedsiden
Calles oversikt over Norske MyntbrevNorske myntbrev
Calles oversikt over Norske Myntbrev m/små bilder (tumbnails)Myntbrev m/bilde
Oversikt over utgivere av Norske MyntbrevUtgivere
Andre brev - Mineralbrev, Telekortbrev, brev som ikke tilfredstiller minstekrav, etc.Andre brev
Linker til andre myntbrev siderLinker til...

Nationaltheatret 100 år

Utgitt: 19.11.1999 av SH
Opplag: 14000 stk.
Kostpris: kr 345,00
Mynt: Minnemynt i sølv
 
Brev fra Samlerhuset April 2000:
 
(sitat)
Til kunder av Samlerhuset som har kjøpt myntbrev i anledning av Nationaltheatrets 100 års jubileum.

Etter Nationaltheatrets syn har Samlerhuset uberettiget solgt myntbrev inneholdende minnemedalje med teatrets logo. Nationaltheatret har reagert på dette, og saken er brakt inn for namsretten.

Namsretten har avsagt kjennelse som fastslår at Samlerhuset forbys enhver form for markedsføring og salg av myntbrev inneholdene medalje preget med Nationaltheatrets emblem. Namsrettens avgjørelse var midlertidig. Myntbrevet er som følge av forliksavtale mellom partene ikke lenger tilgjengelig for salg.

Nationaltheatret ønsker ikke å ramme Samlerhusets kunder (som allerede har kjøpt myntbrevet) og har derfor inngått forlik med Samlerhuset, som medfører at de allerede solgte myntbrevene ikke vil bli krevet trukket tilbake eller destruert. Nationaltheatret presiserer dog at teatret ikke har noen form for ansvar i forbindelse med salget av myntbrevet, og at enhver innvending eller lignende fra kundenes side kan og skal bare rettes til Samlerhuset.

(sitat slutt)

Brevet er signet av Ole Bjørn Fausa Samlerhuset og Gunnar Thon Lossius Nationaltheateret.
Verdi: -

 

Copyright © 2000, Calle.    All rights reserved        sist oppdatert den 14.11.2000 kl. 23:54:11