Hovedmeny for Calles Norske Myntbrev-oversiktHovedsiden
Calles oversikt over Norske MyntbrevNorske myntbrev
Calles oversikt over Norske Myntbrev m/små bilder (tumbnails)Myntbrev m/bilde
Oversikt over utgivere av Norske MyntbrevUtgivere
Andre brev - Mineralbrev, Telekortbrev, brev som ikke tilfredstiller minstekrav, etc.Andre brev
Linker til andre myntbrev siderLinker til...

Gimsøy-daleren

Bilde av Gimsøy-daleren

Utgitt: 17.11.99 av TH
Opplag: 2000 stk.
Kostpris: kr 435,00
Annet: Dette er en frimerke-mynt-mappe. Frimerke på forsiden og medaljen inne i mappen.
Huff…dårlig utgave...
Verdi: -

Bilde av Gimsøy-daleren

 

Copyright © 2000, Calle.    All rights reserved        sist oppdatert den 21.11.00 kl. 23:01:32