Hovedmeny for Calles Norske Myntbrev-oversiktHovedsiden
Calles oversikt over Norske MyntbrevNorske myntbrev
Calles oversikt over Norske Myntbrev m/små bilder (tumbnails)Myntbrev m/bilde
Oversikt over utgivere av Norske MyntbrevUtgivere
Andre brev - Mineralbrev, Telekortbrev, brev som ikke tilfredstiller minstekrav, etc.Andre brev
Linker til andre myntbrev siderLinker til...

Krav til myntbrev

    Krav myntbrev på "Calles Norske Myntbrev-oversikt".
    1. Konvolutten skal ha motiv som er knyttet til en begivenhet.
    2. Individuelt nummerert, med opplag angitt.
    3. Opplag må være minst 50 stk, med allment tilgjengelig salg.
      
     Minst en av disse må være norske:
    4. Frimerke med tilknytning til begivenheten.
    5. Stempel som viser dato for begivenhet, evt. med eget motiv.
    6. Mynt/medalje med motiv fra begivenheten.

    Enkelte utgivelser fra Bergen Mynt og Seddel, Oslo Mynthandel og SamlerHuset tilfredsstiller ikke disse krav, men er foreløpig ikke fjernet fra listen. Beholdes inntil videre da disse er en del av nummererte utgivelse serier.


 

Copyright © 2000-2006, Calle.    All rights reserved        sist oppdatert den 24.1.06 kl. 00:40